Liikumisest (järg 1)

http://www.osale.ee , RIIGIKANTSELEI
22.06.2008 TONU`lt : MTU Viru Instituudile .
Alljärgnev – shokiteraapiana Eesti fuusikutele/matikutele ja öpetajatele .
A . Aegade järgnevusest .
01. Alljärgnevates kahes nö. ruumivaatluses ( TONU 1.1. ja TONU 2.1.)
ei esita ma mitte niivörd midagi uut, kuivörd puuan ilmestada 100-aastataguseid (1904 – 05) ilmavaateid : liikumisele ruumis ja Meie kohale relatiivses ruumis .02. Taolist, korrastamist, olen taotlenud järjepidevalt juba m.s. 60-ndaist aastaist, mil esmakordselt tutvusin hulgateooria alustega, millega kohe mitte kuidagi ei saanud, kuitahes kunstlikult, möistuspäraselt kohandada erirelatiivsusteooria neid kaht “geniaalset pöhipostulaati” :
taustkehade olemasolu otstarbetust ja mingi kiiruse (olgu vöi c) absoluutsust – uheskoos vaadelduna .
03. 60-ndad olid NL-s upris huvitavad ajad, seda nii dissidentluse kui ka intellektuaalse arengu seisukohalt . Senimaani oli uldharidussusteemis erirelatiivsusteooria tutvustaminegi keelatud – nimelt nende “inertsiaalsusteemide” suisa mustilise mittemateriaalsuse töttu, mida vöitlev ateism mitte kuidagi endale lubada ei saanud . Samal ajal oli tulemusi andnud Einsteinile omistatud teooria, mille tagajärjel ilmus Pomm – nii “meil” kui ka “neil” . Fuusikud said nöukogulaste käest suhtelise puutumatuse .
Vöitlev ideoloogia ei saa aga kuidagi leppida “vöimalustega” vöi lubatavustega – ning erirelatiivsusteooria muudeti töepoolest heuristiliseks : vaidlusi vöi diskussioone keelustavaks uueks iidoliks . Läänes sai see nö. akadeemilise , meil ametkondliku vaikimise .
04. Eestis oli sellise apologeetika ” isaks ” kurikuulus Gustav Naan , kes viimases hädas (selgitades idealismi materiaalsust) ajas tihti segamini plahvatava Universumi, “Mustad Augud” ja naabrinaise suured tissid . Näideldes hämmastust, huuatas ta : ” Ma ei ole selleks mitte midagi teinud ! Mind lihtsalt on valitud akadeemikuks, Akadeemia presidendiks, ning köik huved olen saanud niisama, ilma minupoolsete ponnistusteta .”
Aeg oli selline .
05. Aeg on alati imelik . Lausa tormilised on olnud aga intellektuaalsed kataklusmid sajandivahetustel .
XVIII saj. löpul toimus prantsuse revolutsioon, mis löppes verise terroriga ;
XIX saj. löpul vöidutses darvinism, toimus demokraatlik revolutsioon Venemaal, mis muudeti XX saj. alguseks pea tervet sajandit kestvaks terroriks : kaltsakad versus rahvas ; eugeenikaliikumine vöidutses nii siin- kui ka sealpool Suurt Lompi, demokraatia omandas “vöitlevas arengus Inimese” – Looduse Kuninga – kurjakuulutavad jooned . Esialgul oli see vöitlus näiliselt suutu : Inimene versus Loodus , millega vaadeldi inimkonna eeliseid ja pealejäämist suurte imetajate ule ning pölluharimise eeliseid . Liialdustest hoidis tagasi – Usk, mistahes religioosses vormis .
06. Loodolendina ei saanud inimene end kuidagi kujutleda “isearenevana” – vaja oli käibelt körvaldada : Jumal .
Kuidas siis seda tehti ? Lihtsalt : väideti, et valguse kiirus on suurim kiirus looduses – ja kadus Jumala ainuöigus loomeks ning “köikjal korraga olemises” jne. jne. . Kosmoloogia ei leidnud enam “kohta” Jumala jaoks, vähemalt selles Suures Paugus ja plahvatavas Universumis . Loodi Suur Pomm .
Sellist vaimset krahhi tugevdas arenev demokraatia, milles määravaks sai keskpärasuse (kui enamuse) uha uuenev vöimuletulek erinevais inimpopulatsioonides .
07. Kokkuvötlikult on eelnevat kirjeldatud ” XX saj. intellektuaalse krahhina “, millest arenes tormiliselt välja EUGEENIKA-LIIKUMINE .
Nimelt see on olnud aluseks vaimuhaigete, kurjategijate ja prostituutide seadustatud hävitamisele vöi steriliseerimisele köigis “arenenud riikides” . NL-s “arenes” see sunnitöölaagriteks, intelligentsi hävitamiseks, holokaustiks ja …
NAISKUSIMUSE nime all – perekonnaseaduse jöhkraks moonutamiseks, millega lapsed olid “Riigi omand” , kasvatatavad NENDE HELGEKS TULEVIKUKS .
08. Fashism vöttis röömuga Tshekaalt ule nii sunni- kui ka surmalaagrite idee ja meetodid : eesmärk oli ju uhtne – inimese “arendamine” sönakuulelikuks juhmiks ja hirmunud olendiks, kellega eliit (aarialased, venelased; kommunistid vöi fashistid) sai omatahtsi manipuleerida .
” Naiskusimuse ” köige vihasemad vaenlased – intelligents ja vanemad – blokeeriti lastekodude ja erikoolide susteemiga, millega korjati sönakuulmatuilt vanemailt nende lapsed . Hirmunud vanemad jäid vait . Nii Alaealiste Komisjonid kui ka -koolid – on alles, niikui alles on siiani laste ärakorjamine … ja ärakorjatud lapsed, orvud elavatel vanemail .
ENAMGI : Eesti vöimulolev eliit – lugedes eestlasi eranditult joodikuiks – reglementeerib juba alkoholi tarbimise aega ?! Varsti tulevad taas laupäevakud ja “kalapäevad” ? – öitsva Eestimaa nimel . Rahva kamandajad panevad aga pidu – rahva vabaduse auks ja hiilguseks . Proosit !
B . Eesmärgist .
01. Minu eesmärgiks ei ole mingi uue teooria loomine, kuivörd iidsete arusaamade lahtimötestamine liikumise kirjeldamisel – ja neist möistuspäraste järelduste tegemine . Oma loomult on see töepoolest enim ehk filosoofilise hinnangu andmine, mitte aga otseselt matemaatiline vöi fuusikaline arvutuslik arutlus . Mötlejana ei nöustu ma päriselt nn. puhaste idealistide arusaamaga : materiaalse maailma olematusest, nagu seda on eestlastele vahendanud prof. Eduard Tennmann, oma ” Hinge surematuses ” , milles ta arendab Leibnitzi ideid . Samas oli nimelt tema uks esimesi Lääne filosoof-teolooge, kes nimetasid endid personalistiks – isiksuslikult isearenevaks monaadiks – kellele andis enese-eksistentsi öigustuse : sihipärasus, eesmärk – teleoloogiline maailmavaade.
A pro`pos : Eestis elas ju ka kuulus embruoloog K. E. von Baer . Väga vähesed teavad, et köigis kaalukais fuusikasönastikes on temanimeline seadus : ” Maa pöhjapoolkeral uhavad jöed endi paremaid kaldaid, mis on järsud, löunapoolkeral aga endi vasakuid kaldaid. ” Sellest tuleneb nn. Coriolise kiirenduse möiste. Laskumata aga selle seaduspärasuse möistesse pöhjalikumalt, tuleb ikka ja jälle pähe möte : kuidas sai inimene, kes sammugi Eestimaalt väljas ei käinud, teada vöi möeldagi – löunapoolkera jögede reeglipärasest käitumisest ?
Ja vaatamegi nuud otsa “kahekroonisele” : näeme teleoloogilist isiksust, kes ei lahutanud oma hinge ei ihust ega Loodusest. Ja vöib-olla on analoogiline eesmärk ka minul, ja Viru Instituudil (?), : arutledes – tarkust taga nöuda .
02. Selles punktis ( B. 02.) ma vabandan, kui rikun autoriöigusi ( kusida luba : http://www.olion.ee !? ), kuid nimelt täna, 23.06.2008.a., lugesin kahest möttekorufeest – nende dualistlikust ilmavaatest, hinge ja ihu uhtsusest, eelistusega hinge surematusele .
Werner Fuld, ” Viimsete sönade leksikon “, Olion, Tallinn 2007 :
= Filosofeerival matemaatikul Rene` Descartes’il (surn.1650) oli äärmiselt omapärane ettekujutus Jumalast ja maailmast. Loomi pidas ta elustatud masinateks, mis funktsioneerivad vaid mehaaniliselt ega saa tunda valu, kuna neil pole hinge. Hinge asukohaks inimesel määras ta käbinäärme. Kehal ja hingel polnud tema arvates omavahel midagi uhist, kui Jumal neid ei läbista. Seepärast rääkis Descartes surres oma hingele : ” Nuud on tulnud tund, mil sa saad jätta vangla ja heita körvale selle keha köidikud. Palju önne ! ” = ( NB ! Vrdl. nn. tuhjade inertsiaalsusteemidega ! )
= Ulmis sundinud fuusik Albert Einstein (surn.1955) öpetas alates 1932. aastast Princetonis, kus ta ka suri. Juba 1948. aastal oli tal köhuoperatsiooni käigus avastatud aordi aneurusm. Seitsme aasta pärast löhkes suur köhuaort, kuid Einstein loobus päästvast operatsioonist : ” Elu kunstlik pikendamine on maitselage. Ma olen oma osa andnud, nuud on aeg minna. Ma tahan seda elegantselt teha. ” = ( ” Ei kommentaari ” ?! )
03. Tegelikuks eesmärgiks ongi ehk : avaliku arvamuse vastuvötlikuks tegemine – teleoloogiale .
Lugupidamisega : TÖNU EEVERE .
20.01.2009

Leppigem harimatusega,. kui see on objektiivne!

Kommenteerimiseks palun logi sisse, kasutades üht neist võimalustest:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s