Näilisest ruumi anisotroopiast.

Tänane FORTE teatas, et hiina teadlased täheldasid (mõõtsid!) Kosmilise anisotroopia ja selle suuna. See on üks parimaid tulemusi, pärast kosmilise kärgstruktuuri avastamist Eesti teadlaste poolt. Miks siis?
Sest see on veel üheks kinnituseks Absoluutse Ruumi olemasolust, selle isotroopsusest ja homogeensusest!
Eelnevais (siinseis) postitusis: ma ei saanud käsitleda seda “Maa omaliikumist” Ilmaruumis (Vaatlejana) nö. sirjoonelises liikumisteisenduses, kuid selline kontsept seda juba võimaldab (mööndustega teatud üldisele liikumise kõverjoonelisusele).
Suure Paugu mudel – eeldab piltlikku-naiivset kujutlust “paisuvast seebimullist”, millesse see “anisotroopsus” kui suuna-eelistus kohe mitte kuidagi ei sobi. Niikui ei sobinud ka kärgstruktuuri “paisumine”. “Paisumist” tõlgendati kui Hubble`i punanihke nn. Doppleri pikiefekti.
Kui vaadelda aga Maa omaliikumist Ilmaruumis (Absoluutses Ruumis) – nüüdsest niisiis ka suunatut ja liikumisteisendustega mõõdetavat – kui Doppleri ristefekti: kaob igasugune vajadus “seebimulli-mudeli” järele; kaob see igavesti Suur Pauk.
Doppleri ritefekt on teist järku suurus, mis tähendab, et “teatud kiirustest/kaugustest alates” – muutub see ainumääravaks – esimesest sõltumatult. Kuid see on ju juba ammuteada fakt: et Hubble`i punanihke võrdelisusele kaugusest “alluvad” objektid vaid “väga kaugel”.
Minupoolt esitatud “Liikumisteisendused” jäävad täpselt samasteks, kuid me saame neid rakendada ka juba konkreetsesse Ruumi – Kosmosesse, seostades Maa liikumise suuna (ja arvutatava suuruse).

Advertisements

Leppigem harimatusega,. kui see on objektiivne!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s