Filmist “The Secret Life of Chaos”

Kaoses tekkivate “Isearenevad süsteemid”, kui minu poolt esitatud akadeemik Vernadski koolkonna poolt esitatud “Avatud Isearenevate Süsteemide” (matemaatiline) kirjeldus.

Mõistan täielikult eksperimentaalfüüsik Belousov solvangut ja depressioonilangemist, kui tema katsed loeti ideoloogilistel põhjustel “valelikeks”, sest “nii ei saa olla”!? See oli 50-ndatel, kahjuks, mil Stalin veel ei taibanud füüsika ja matemaatika primaarsust – Inimkonna arengus. (Mõne aasta pärast ehk oleks see füüsik ka “salastatud” – ja saanud privilegeeritud klassi hulka, niikui aatomiteadlased.)

Mina “alustasin” 60-ndail: alustasin “lihtsast liikumisest” – Lorentz-teisenduste revideerimisest ning ihalusest Maailmavaateliseks muutuseks – Galilei-Newtoni teisenduste taastamisega ja Erirelatiivsusteooria sobimatusega, hulgateooriasse (millega ma fakultatiivselt parajasti tegelesin (õppejõud Hion ja Rebane). Osutus, et astusin sellega samuti “keelualale, sest Einstein ja tema jüngrid olid kuulutanud erirelatiivsusteooria – heuristiliseks, arutamisele mittekuuluvaks.
65-ndal ilmus venekeelne N. Bourbaki (matemaatikakoolkonna) teos “Hulgateooria” (Izdateljstvo “Mir” Moskva 1965) “Matemaatika Aluste” koguteose raames. Sellest ammutasin, omandasin Valiku aksioomi ja Funktsionaalsuse mõisted.
84-nda aasta “Füüsikaentsüklopeedia” (Moskva 1984) andis mulle teadmuse, et juba 1905-ndaks aastaks oli väljatöötatud “Aeglaste elektronide kinemaatika-teooria” (Lorentz`ja Poincare`) milles kinnitati: “Elektron liigub täpselt nii, et ei ilmneks tema (relatiivsest) liikumisest tekkida võivad efektid”. /NB! See teooria vaatles “relatiivset liikumist kiiruse v sihil” – ja ainult, kusjuures EI arutletud Doppleri efekti võimalikkusest e liikumisel (arutleti ju “aeglaste” e jaoks)./
Lühidalt: mul kujunes VEENDUMUS, et Olemasolu nõue (Valiku aksioom) ja relatiivse liikumise efektide olematus (kinemaatikas) – on ühtne, mis lubab luua Uue mudeli Liikumisele, nii Kosmilisele kui elementaarosakesile. Puudus aga Maailmavaateline kontseptsioon, mis oleks need “paika pannud”. Tõsi, kuidagimoodi “mahtusid” need kaks kontsepti prof. Ed.Tennmanni “Hinge surematus” esitatud Leibnitz`i idealistlikku Maailmapilti, kuid puudus Mudel!? – hädavajalik, kuna OLI kehtiv (heuritilinegi!) Mudel: Paisuvast Universumist, mis tugines vaieldamatule faktile – astronoomide poolt täheldatavale “punanihkele”, mida tõlgitseti kui Doppleri pikiefekti.
Möödus mõni aeg – ja ma leidsin akad. Vernadski koolkonna (samuti tollal allasurutuna!?) teooria “Isearenevatest avatud Süsteemidest”, millele loob aluse Negentroopia I.Seadus: =Lõpmatus Ajas ja Ruumis, ka “täielikus soojussurmas” (kui Kaoses!), tekivad paratamatult Negentroopilised Keskmed, mis annavad “oma aktuaalses ümbruses” – Arengu – ja see areng ning arengu “orienteeritus” (incl. parem-vasak) levib ühtlaselt ja üheaegselt kogu Ilmaruumis.=
Mudel, Maailmavaatena – oli valmis.
Kahjuks polnud sel teemal diskussioon 80-ndail veel võimalik, pole siiani!? Miks siis?
Lihtne ju: nimelt see, mis muserdas Belousovi – kui “see ei saa olla võimalik!?” – nõudes Valguse kiiruse c-ga mõõdistatava Aegruumi “Algset ja Kestvat Informatsiooni-kandjat, “kiiremat kui c”. Koguni kõnesolevas filmis tehakse “materialistlik”/väär järeldus, justkui Tagasiside oleks võimalik edastuda nn. “evolutsioonina” (ülimalt aeglase “infona”!?).

Väidan: Liikumisoleku ja -hulga Muutus – muudab “koheselt” Aegruumi, ilma selleks mingi “Kandja” nõudeta! Relatiivne “Liikumisolek” – on seega koheselt ka muundanud Relatiivse Ruumi – Absoluutses Ruumis. On selge, et “Punanihe – Hubble`konstandina” on sellises mudelis vaadeldav kui Doppleri Ristefekt, mis on teist järku suurusena, “alates teatud kiirustest ja kaugustest”(!) – ainumäärav ja proportsionaalne Kaugusega liikuvast objektist (näiteks Maast). On lihtne näha, et see avaldub “uhtselt” – liikumisteisendustest tuleneva relatiivse ruumi risthomoteetsusega – olles sellega korrelatsioonis kui: k = 1/L, milles L on nn. Lorentz-faktor, tuntuna erirelatiivsusteooriast kui “pikkuste kontraktsioon”.

Kokkuvõttes (millegipärast ikkagi kaheldes diskussiooni võimalikkuses!?): taastan Galilei teisendused, kiiruse v sihil; säilitan Absoluutse Aja; annan “võimaluse” mistahes kiiruslikuks Signaaliks; “pikkuste kontraktsiooni” asendan vaid kiiruse v ristsihiliste ruumimõõtmete homoteetsusega, teguriga k; tõlgendan nn. Hubble`i punanihet, kui Doppleri ristefekti.
Kuhu ma aga “Paigutaksin” need nii ilusad “nahamustrid” ja elusolendite kollektiivse käitumise koordineerituse? Aga ikka sinna-samma: Arengi-Signaali olemasolusse, mis on filmis toodud kui “evolutsiooniline tagasiside” (abitu katse mööda hiilida materialismusest).
Nii et: aitäh – filmitootjaile! Jätke välja “Evolutsioon” – ja saategi Minu Maailmavaate + “enesesarnasuse” automaatse ülekandega nii üksikul kui populatsiooni-tasandil!

Tänan tähelepanu eest!

Üks kommentaar “Filmist “The Secret Life of Chaos”

Leppigem harimatusega,. kui see on objektiivne!

Kommenteerimiseks palun logi sisse, kasutades üht neist võimalustest:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s