T>T`

Küsitud on aastasadu: miks ikkagi pidas Newton vajalikuks selle Absoluutse Ruumi ja Aja postuleerida?

Erirelatiivsusteooria ei vasta sellele ju samuti, targutab vaid tautoloogiliselt: “Kuna me ei saa “näidata” selle Absoluutse Ruumi olemasolu – polegi seda vaja!?” Tõepoolest: tobedamat arutlust annab otsida!?

T`: Me näitasime, et Valiku aksioom nõuab kahe (mitte tingimata erineva!) hulga vahel sellist seost, et nende kahe hulga “üldliikmete” vahel kehtiks see seos – seejärel võime sõnastada, “et need kaks hulka on sellises vastavuses/seoses” (intuitiivselt: sellised hulgad ei ole vaid tühjad hulgad). On kerge näha, et sõltuvusseos võiks olla näiteks “paigalseis” (relatiivne kiirus v = 0) või siis mistahes “vektoriaalne kiirus v” (selle kiiruse sihil!).

T: Hääkene küll, sellega sa näitad nn. “inertsiaalsüsteemide olemasolu”, kuid Mis on siis see kurikuulus Absoluutne Ruum, mida erirelatiivsusteooria räigelt (heuristiliselt!) eitab?

T`: Vaadeldes relatiivsusteooria ajalugu, me näeme, et koguni Newton ise oli veidi imestunud: milleks siiski seda vaja peaks olema? Ta püüdis seda intuitiivselt seletada “kui Kõiksust hõlmavat Ruumi, milles liiguvad kõikvõimalikud inertsiaalsüsteemid, ilma seda “segamata””. Piltlikult, kuid argumenteerimatult!

Vaadelgem sellist aegruumilist Mudelit, mis oleks kõikvõimalikes (eelnevalt esitatud) “liikumisseostes omavahel”, kusjuures vaatleme vaid “meid huvitavaid inertsiaalsüsteeme – Meile/Maale “kättesaadavaid/mõõdetavaid” Valgussignaaliga c. On selge, et need inertsiaalsüsteemid on (igaüks neist!) “võimelised “mängima” Absoluutse Ruumi rolli”; et need on lõpmatud ja seega “avarduva Vaatega”. Proovigem seda nimetada: Aktuaalseks Lõpmatuseks/Ruumiks.

Kas nüüd oleks meil mingi füüsikaline nähtus, mis “paneks eelistama “Üht neist””? Selgub, et on: seda nimetatakse “fotomeetriliseks efektiks” – ja mis kinnitab, et sellises Aktuaalses Lõpmatus Ruumis – ei saa “paigalolekus olemasolla” mitte ükski reaalne hulk (ega selle element) – sest “Päris Lõpmatus” – ühtlane ja lõputu – ei lase sel elemendil “paigal püsida”, sundides plahvatama, liigses energia-hulgas.

T: Kuid kas selline mudel pole samuti tautoloogiline “ümbersõnastus” sellest “eetrist”, mida ei saa olla, kuid ON?!

T`: Õigus – seda see ju ongi, selleks et Maailm oleks ALATI AVATUD, et mitte ükski “Aktuaalne Lõpmatus” ei saaks manduda “Kinniseks Süsteemiks”, vaid oleks ikka ja alati “Isearenev Avatud Süsteem”! – milles ei tunta (avatusest) entroopilist “soojussurma” ega kaose levikut, vaid ikka ja jälle “tekiksid Lõpmatus Ruumis, Lõpmatu Aja kestel – negentroopilised Keskmed, millede “orienteerituse ja arengu-suuna” määraksid juba “Aktuaalsest Lõpmatusest” Välised Jõud (väed või Vaimud…).

Jõudsimegi “sinna”: Olemasolevasse, kuid samal ajal “tabamatusse” (mittemõõdistatavasse Meie poolt!) “eetrisse”! ehk Absoluutsesse Ruumi ja Aega.

Leppigem harimatusega,. kui see on objektiivne!

Kommenteerimiseks palun logi sisse, kasutades üht neist võimalustest:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s