Tonu>Tõnu

DELFI “Kvanthägu on hädasti vaja energia jäävuseks” (?!)

Kommenteerisin seda juba nii Delfis kui fb-s, kuid et see seostub T ja T` vahelise dispuudiga (eelnevalt) – tahaksin selgitada.

Tõnu esitas Liikumisteisendused (Galilei Ruumilised Liikumisteisendused) – millekohaselt relatiivne ruum on sõltuvalt relatiivsest kiirusest v : risthomoteetne kiiruse v sihiga, homoteetsusteguriga k = 1/L, milles L – on nn. Lorentz-faktor, – VAATLEJALE. Nimelt siinkohal tulebki lahtimõtestada Vaatleja mõiste.

Tonu kommenteeris: eristades nn. üksikvaatlejat (kelle “suunas” selline homoteetsus toimib) – Vaatlejast kui “ümbrusest” (näiteks “torust”mis ühtlasena ümbritseb “aeglaste elektronide” trajektoore füüsikalaboratooriumis). Viimane viib trajektoori “määramatuse” veelgi hajutatumaks – “lähemale” “torule” – seega hajutatumaks oma trajektoorist, kui joonest.

On ilmne, et nii “Energia jäävuse seadus” kui ka “Entroopiaseadus” – kehtivad vaid eraldiseisvais, Kinnistes Süsteemides. Välis-Vaatlejaga see nii pole.

Teema laiahaardelisusest: pöördun selle juurde veel tagasi.

Advertisements

One thought on “Tonu>Tõnu

 1. Tõnu

  Isearenevatest Süsteemidest on pea ammenduvalt kõnelnud (nõukade keelamisest sõltumatult!) akadeemik Vernadski vene koolkond.
  Lõpmatuse (nii Aja kui Ruumi!) “omadus” – on omada KÕIKE!
  Kuid lõpmatus ajas ja ruumis – on paratamatu: et koguni maksimaalne entroopia “kustub”, alustades mistahes kohtadest (negentroopiliste keskmetena!) – taas-arengut.
  Tekib Uus Aeg, Uus Ruum – ja Uus orienteeritus!
  Hoidku Jehoova, et see poleks Leenin, kes oma jäätmetega taas meid suunama trügib!?

  Like

Leppigem harimatusega,. kui see on objektiivne!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s