http://ow.ly/gpZbl

http://ow.ly/gpZbl

Advertisements

One thought on “http://ow.ly/gpZbl

 1. Kuidas siiski kirjeldada seda olukorda, mis valitses teoreetilises füüsikas aastail 1905 – 07. ja MIKS (?) “loobuti eukleidilisusest” ?!
  Oli olemas Galilei teisendus kiiruse v sihil, mille sai kanda Cartesiuse ristkoordinaadistikul x-teljele; mitte mingeid võimalusi – mõõta keha ristsuunalist dimensiooni – ei olnud; OLI kuid nn. “tähtede aberratsioon”.
  Mõõtes liikuvat ruumi (mingit “jäika varrast” AB) F, taustruumist E, saaksime teisenduse:
  r = ct; {x = ctcosa; y =ctsina;}……………………………………………. (1)
  r`= ct – vtcosa; {x`= ctcosa – vt; y` = ky;}…………………………….. (2)
  ………………………………………………………….
  Eeldatakse (!) ruumi F eukleidilisust: (r`)r`= (x`)x` + (y`)y`; …….(3) leitakse, et see tingimus on täidetud (koos oletusega, et dimensioon y on muutumatu!?), kui me korrutame Cartesiuse koordinaadistikku (Ruumi E) teguriga L, nii et L(y`) = Lky = y; ……………………………………….(4)
  Seda võib vaadelda kui ruumihomoteetsust L(E) = F, …………..(5) milles juba kehtivad “ruumilised Galilei teisendused” kujul:
  L(r`) = L(ct – vtcosa); {L(x`) = (ctcosa – vt); L(y`) = y;}…………..(6) // L = 1/k; //
  Kuid L oli juba arvutatud, kui nn. Lorentz-faktor (ka: Lorentz-tegur)!
  MIKS? ei lubatud “lihtsaid teisendusi (2)”?
  KUID: teisendused (6) – rahuldasid tollal teatud FAKTI:
  “tähtede aberratsioon” avaldus, mida OLEKS VÕINUD KIRJUTADA KUJUL:
  cos(a`) = x`/r` = (ctcosa vt)/ (ct – vtcosa) = [cosa – (v/c)]/[1 – (v/c)cosa]…..(7)
  sin(a`) = ky/r` = ksina/[1 – (v/c)cosa]…………………………………(8).
  See ongi erirelatiivsusteooria ABERRATSIOONINURK (a`)!
  ……………………………………………………….
  On kerge näha, et
  seos: y`= ky; vastab nii Doppleri ristefektile w`= kw; …………..(9)
  mis on tõlgendatav HUBBLE`i punanihkena, võrdelisena kaugusest y.

  Like

Leppigem harimatusega,. kui see on objektiivne!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s