Relativismist – relatiivses liikumises.

Terminoloogiline sasipundar (mistahes keeles!) mõistete “relatiivne” ja “relativistlik” vahel – viib pahatahti eksitavaisse eeldusisse, nagu saaks suhtelist liikumist seostada/teisendada “ainult valguse kiirusega c võrreldavatel kiirustel”?! Füüsikaliselt võib see ju (mingis mudelis) toimida, kuid matemaatika ei luba sellist “ebamäärasust”!
/Tõsi, olen siiani ka ise jätnud selle täpsemalt lahtimõtestamata – “lootes” vist “võrreldavuse obligatoorsusele” – intuitiivses arutluses. Sellega jõudsin Paul Kardi teoses seosteni (33.9) ja (33.10) – mis annavad “kindluse, et piirnurk a´eksisteerib ja on väiksem kui 90 kraadi, nii et w´= w. See ON tõsi, kuid vajab nii keelelist kui algebralist täpsustust!/
Vaatleme P.K. arutlust, lk.141. seosega (33.3), mille kirjutame järjestikuselt:
{r = ct; x = ctcosa; y = ctsina;}
{r´= f(ct) = ct(1 – (v/c)cosa); (x´- pole oluline); y´= (ct)k;}.  … ((1*))
Saamegi seose/kriteeriumi (33.3) kujul: f(ct) = y´. … ((2*)) … (?)
Kirjutame “välja”: (ct)(1 – (v/c)cosa) = (ct)(sina)k; … (?)
Kauguse r = ct “mõõtesignaali kiirusest c SÕLTUMATUS” tulenebki nüüd suuruse (ct) kaotamisest: (1 – (v/c)cosa) = k(sina); … ((2*)´) … (?)
VALIME : cosa = v/c, ja leiame, et kriteerium (33.3) on täpselt täidetud: 1 – (cosa)^2 = sina(sina);
(sina)^2 = (sina)^2; m.o.t.t.
……………………
Huvilised võivad proovida: mõõtes kauguse (ct) kiirusega v võrreldava kiirusega u! Kogu eelnev arutlus kehtib!
Seega:
Relativistlikuks nimetame Signaaliga u võrreldavat kiirust v, kui Vaatleja mõõdab Aegruumi signaaliga u – ja Cartesiuse ristkoordinaadistikku on võimalik orienteerida selliselt, et cosa = v/u.

Advertisements

Leppigem harimatusega,. kui see on objektiivne!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s