Vastse Partei moodustamine

Mittetulundusliku Sunniühingu asutamise “ee-Tee”.
/Projekt/
1. Liikmelisus
Parteisse ei saa vabatahtlikult astuda liikmeks; see toimub kokkuleppeliselt EV Kohtuotsuste alusel, mis määrab esmalt ÜKT, selle pikkuse, reaalse ja postmoraalse mõjukestuse.
Parteist ei saa vabatahtlikult väljuda: seda saab teha vaid kohtuotsusega, mis määrab selle soovi eest vanglakaristuse.
2. Järelevalve parteilaste üle
Järelevalvet liikmete sõnakuulelikkuse, töö kvaliteedi ja koormuse üle teostab Justiitsministeeriumi haldusalas olevad isikud, inspektorid, kes ei tohi kuuluda parteisse. See tingimus tagab järelevalve objektiivse subjektsuse.
3. MTÜ nimest, selle eetilisest ja esteetilisest küljest
MTÜ “parteiline nimi” peab saama  üldrahvaliku arutamise objektiks, milles ei tohi osaleda liikmed ise.
3.1. Arvestades ÜKT olemust, selle sügavat ideelist ühtsust ja üldrahvalikku väärikat heakskiitu – esitan siinkohal sisulise nimena: “Munitsipaalsed naljaninad”.
“Alamkastidena”: 1) Minnid – kui riigile kasulikud neiud; 2) Mannid – kui kokkuleplikud (riigiga) naised; 3) Junnid – kui juunioridest parteilased;
4) .unnid – kui seeniorid – täis entusiastlikku teotahet ja initsiatiivi “mittetulunduslikuks tööks”.
Nimetused tuleks kooskõlastada nii Õiguskantsleri Kantseleis kui ka Riigikohtu Täiskolleegiumi Otsustega.
5. Uue partei aprilliteesid
5.1. Strateegia: Raiuda Aken Euroopa Inimõiguste bürokraatia-võrku
– ja võtta liikmeks nii EN kui ka EL juhtkond, vastavalt muidugi EIK Otsustega.
5.2. Taktika: Luua selline “orjanduslik praktika”, millest (enam) väljuda ei saa (parteilastel puudub väljasõidu luba jne.); seoses riiklike tulöude järsu kasvuga – tuleb rahvamasside patriotismi-kasvatuseks luua oma Aparaat, mis juba beebidele teeks selgeks: “Arbeit macht frei!”
5.4. Mittetulundusliku Ühinguna saab see partei enda kasutusse vaid end. EKP – praeguse Tööpartei – varad + “Rootsi kullavarud” EP keldritest.
6. Käesolev projekt ei pretendeeri ei ainulaadsusele ega ainuõigsusele – nii et palun: AVATUD DISKUSSIOONILE, seltsimehed!

Advertisements

One thought on “Vastse Partei moodustamine

 1. Projekti autor on sihituslikult jätnud fikseerimata nn. Seenior-kasti nimetuses ühe tähe: “.unnid”.
  Jätkem selle kommenteerijatele ja tulevastele liikmetele.
  Vajalik:
  Esitagem sellise parteilase õigused ja kohustused:
  õigus numeratsioonile; erirõivastusele (et elanikkond ikka usaldaks); kohustus täita järelevalvaja-kupja erisoove; jne.

  Like

Leppigem harimatusega,. kui see on objektiivne!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s