Kujutava geomeetria ülekanne liikumisele.

ANTI mulle (vastuväitena?) eksplikatsioon Kujutavas Geomeetrias (Tänan!):
milles GEO on absoluutne Kera – ja Signaal Seal on (isegi mulle antuna!) adjuktiivsena ANTUD.
#IonMurgu – on “süüdi” ses, et juhatas mind LIIKUMISEST – PSEUDOLIIKUMISSE!
LIHTNE (?) on näidata (Valguse põrkereflekse arvestades!):
KERA “põrkereflekse”, teades eelnevalt juba “klassikalisi peegeldusseadusi”.
Vaadelgem aga KETAST, mille (lõpmatu) “Ääre-veer” peaks peegeldama “sureliku inimese” Valguse Signaali. Juba Einstein näitas: EI KEHTI PEEGELDUSSEADUSED!
AGA:
MIKS (siiski) kehtivad Geomeetria Seadused? – lollustest sõltumatult?!

Pi Day and Einstein 

Konstantidest kompileeritud, “pii”-ga ümardatud, “iseenda pseudomoonutus” – Lorentz-teisenduse “efemeersusest”!
Asendagem Lorentz-tegur L, “loomuliku teguriga täisnurksest kolmnurgast {vt; k(ct); ct} – nii et k = 1/L.
 Näeme: Pole vaja kunstlikke mudeleid, millest mudeli loojailgi aimu pole!!!? 

Allikas: Pi Day and Einstein 

Hubble’i teleskoobist

Allikas: Hubble’i teleskoobist
Milline võrratu võimalus: viia tunnetusteoreetiline TEADMUS taas KAUGMÕJU PRINTSIIBI juurde!
Alates/lõpetades aastast 1905., mil TEADLASED Lorentz’ja Poincare’ olid ) LOONUD “Aeglase ekektroni kinemaatika-teooria”*)- ja millest “said räbalad” – pärast Einsteini poolt pügamist ja “mõjude piiramist – valguse kiirusega”!?

*) “Aeglased elektronid liiguvad täpselt niimoodi, et ei oleks võimalik kinemaatiliselt täheldada nende liikumisest tekkida võivaid efekte.”
Samamoodi: me ei saa “vaadelda valguspilte” – jäädes Valgussignaali piirangutesse!?
“Kaugmõju printsiip” eeldab: “Mistahes süsteemi kinemaatilised olekud – on Süsteemi-siseselt mõõdetavad valgussignaaliga; Süsteemiväliselt olekumuutused pole täheldatavad – Süsteem käitub tervikuna.”
Seega, asjakohaselt:
– Süsteemisisene Vaatleja ei ole pädev kirjeldama Välis-Süsteeme”!